GDQ / Teambook

Att mäta gruppers effektivitet- går det??Ja, det går!! Idag finns det tillgänglig forskning på över 600 grupper i Sverige.GDQ Group Development Questionnaire är ett verktyg som är evidensbaserat i form av en enkät som mäter gruppers utveckling enligt Susan Wheelans IMGD modell (Integrated Model of Group Development). Verktyget ger även vägledning kring vad gruppen behöver fokusera på för att arbeta mer effektivt. Med stöd av det digitala verktyget Teambook kan grupper på 6 månader gå från att vara grupper till högpresterande team. Verktyget ger möjlighet till uppföljning på ett helt nytt sätt. Kontakta oss för upplägg och prisförslag.

Teambook är digitalt stödverktyg för att få grupper mer effektiva. Se mer i presentationen nedan.