Konfliktlaboratorium

stenarVisste du att:

  • 1/10 chefer lägger 6h/vecka på att hantera konflikter.
  • 80% av de som slutar sin anställning gör det på grund av relationen till sin chef.

Med andra ord. . .konflikter kostar oss oerhört mycket – både ekonomiskt och personligt!

Saknar du som ledare bra verktyg för konflikthantering?Känner du dig osäker på hur du ska agera med ”besvärliga medarbetare”?

Hur ska du göra om du har svårt att samarbete med din chef?

Ledarskapsbolaget erbjuder nu en workshop kring konflikthantering. Här har du en chans att utvecklas tillsammans med andra ledare och få coaching/handledning i dina utmaningar som chef/ledare/projektledare/samordnare.

Ta med dig din konflikt så bearbetar vi den under dagen!

Innehåll:

  • Vad är en konflikt?
  • ABC- MODELLEN (Attityd, Beteende, Sakfråga)
  • Min egen konfliktstil
  • Arbete med fallbeskrivningar
  • Lösningsfokuserade Reflekterande Team

Gruppstorlek:  Max 12 personer för att hålla sekretess och kunna känna förtrolighet (minst 8 deltagare)