Ledarutveckling

vägvalet_224x300_scaled_croppLedarskapsbolaget erbjuder öppna program för dig som är ledare och vill ta ett stort kliv framåt.Vår syn på ledarskapet är att det bygger på tre viktiga delar;

  • Att leda sig själv
  • Att leda andra
  • Att leda verksamheter

Deltagarna lär av teorier, modeller, våra programledare och sist men inte minst, av varandra. Att ta del av andra deltagares vardag, dilemman, verklighet och reflektioner ger många nya perspektiv på det egna ledarskapet, den egna rollen och den egna verksamheten.

Behöver du hjälp med att hitta rätt program kontakta Susann Swahn på telefon 0709-30 70 51

Vi erbjuder öppna program och helt skräddarsydda lösningar; FAP-Företagsanpassade program. Vi kvalitetssäkrar alla våra utbildningar med utvärderingar och uppföljningar.

Skillnaden känns!