Coaching

Coaching för dig som vill utvecklas som ledare!

8862

Genom Coaching får chefer och ledare möjlighet att hantera nya frågeställningar, genomföra förändringar och arbeta med starka och svaga sidor av det egna ledarskapet. Du kanske har, eller snart ska, delta i något av våra ledarutvecklingsprogram. Med utgångspunkt från egna upplevelser och enskilda behov av vad du behöver för att växa i din roll hjälper vi dig att hitta nya vägar för att skapa framgång för dig och din organisation.

För dig som vill undersöka och utveckla din potential ytterligare erbjuder vi Individuell Coaching. Vi fokuserar på det som fungerar och det du vill uppnå.

En person som vill lära sig cykla kan vända sig till en terapeut, konsult, mentor, eller coach.

Terapeuten uppmuntrar personen att tala om sin rädsla för att lära sig cykla.

Konsulten förklarar hur man gör när man cyklar.

Mentorn å sin sida hoppar upp på cykeln och visar hur man gör när man cyklar.

Coachen uppmuntrar personen att själv hoppa upp på cykeln och springer sedan bredvid tills personen har lärt sig att cykla själv.

(Ur boken ”Coaching” av Morten Emil Berg)

Skillnaden känns!