Individuell Coaching

individuell coaching_300x193_scaled_croppLedarskapsbolaget erbjuder Individuell Coaching för personer som vill undersöka och utveckla sin pontential. Vi fokuserar på det som fungerar och det du vill åstadkomma. Du är expert på ditt liv och ditt sammanhang och har alla svaren själv – du hittar dem genom våra frågor.

Vad får jag?

 • En egen professionell ICF Certifierad coach som utgår från dina behov och unika förutsättningar
 • Strukturerat stöd för att uppnå dina och organisationens mål
 • En nyanserad bild av nuläget och hjälp att formulera handlingsalternativ för att komma framåt
 • Ökad förmåga att involvera och engagera dina medarbetare
 • Du får hjälp att prioritera och ta ansvar för dina behov

Hur går det till?

Vid ert första möte formulerar ni agendan för ert samarbete och vad du vill uppnå med coachingen. Vid efterföljande möten arbetar ni igenom dina frågeställningar för att nå dina mål.

En coachingserie består av minst sex samtal, med möjlighet till fortsättning. Samtalen äger rum under 6-12 månader och pågår 1-2 timmar. Löpande uppföljning av målen ingår i arbetssättet. Beredskap finns för oplanerade samtal/möten när något oförutsett inträffar.

Resultaten

Samtalen leder fram till en vidgad förståelse och bestående insikter, som bildar grund för ett förändrat beteende. Ofta har de vi coachat:

 • Förbättrat sin förmåga att delta i och driva förändringsprocesser
 • Fått verktyg och metoder att använda i sin dagliga verksamhet som ledare
 • Ökat sin förmåga att förstå och lösa konfliktsituationer
 • Vidgat sin förmåga att etablera och vidmakthålla relationer
 • Blivit bättre på att ta vara på sin tid på ett medvetet sätt och öka sin effektivitet
 • Hittat olika former av reflektion och utrymme för den i sin vardag
 • Frigjort personliga resurser och upptäckt nya potentialer
 • Du blir tydligare som människa och effektivare som chef och ledare.

Ledarskapsbolaget