FAP – Företagsanpassat
program

FAP_535x147_scaled_cropp

När en verksamhet har ett behov av att utbilda en större grupp chefer/ledare kan det vara en god idé att utforma ett internt anpassat program. Fördelen är att man kan använda sig av de förutsättningar som finns i verksamheten såsom strategier, affärsplaner, värdegrund och ledningsfilosofi. Ytterligare en fördel är att man kan använda interna resurser som inspiration i programmet.

Vi på Ledarskapsbolaget har stor erfarenhet av alla typer av företagsstrukturer och känner väl till deras skilda förutsättningar. Grundat på vår erfarenhet av kompetens- och ledarutveckling utvecklar vi skräddarsydda program för företag och organisationer. De skräddarsydda programmen utformas och genomförs i nära samarbete med uppdragsgivaren.