LedarutvecklingsprogramETT

Står du i begrepp att få en ledande roll på jobbet? Nyligen blivit ledare? Eller varit ledare ett tag men inte fått gå något ledarutvecklingsprogram? Vår utbildning ger dig en stabil grund att stå på. Under närmare ett år stärker du dig själv i rollen som ledare.

fyr_199x300_scaled_croppDet finns många nya frågor att brottas med i rollen som ledare, oavsett om det är för en större eller mindre grupp. Vilken ledarstil passar mig och dem jag ska leda? Vad innebär det dubbla representantskapet? Hur håller jag i medarbetarsamtalen? Hur coachar jag mina medarbetare och får dem att trivas och göra ett så bra jobb som möjligt? Kan jag undvika att hamna i stressfällorna? Hur hanterar jag konflikterna som kommer att dyka upp?

Alla de här frågorna, och många därtill, kommer du att arbeta igenom tillsammans med erfarna handledare och andra deltagare som befinner sig i samma situation som du!

Innehåll

  • Personligt ledarskap dag 1
  • SDI (Strenght Deployment Inventory) och Stress dag 2
  • Kommunikation dag 3
  • Retorik och Presentationsteknik dag 4
  • Retorik och Förhandlingsteknik dag 5
  • Beslutsfattande och Effektiva möten dag 6
  • Utvecklingssamtal och andra medarbetarsamtal dag 7
  • Konflikthantering dag 8
  • Affärsutveckling dag 9

Reultat:

Utvecklad förmåga att skapa de bästa resultaten. Du har fått metoder för att kunna prioritera och fatta rätt beslut i din väg mot att bli en framgångsrik chef.

”Den bästa chefen är den som har omdöme nog att välja skickliga personer till att göra det han vill ha gjort, och självbehärskning nog för att avhålla sig från att lägga sig i deras arbete medan de gör det.”
Theodore Roosevelt

Ledarskapsbolaget