Värderingar kring ledarskap

värderingarledarskap_137x183_scaled_croppJag tror på människans egna kraft och vilja! Min filosofi är att vi växer genom ökad trygghet – inte tvång och rädsla! Jag tror på det autentiska ledarskapet där jag kan vara mig själv och lita på min inre kompass! Däremot är det enligt min tanke möjligt att träna upp mina förmågor att leda andra- men grunden ligger i att ha en god självinsikt. Man kan inte leda människor man inte tycker om! Jag som ledare måste vara nyfiken och hitta styrkor hos alla medarbetare. Jag är en stor humanist som tror alla om gott! Min livserfarenhet har ibland gjort mig besviken kring hur människor agerar- men jag hävdar fortfarande att människor i grunden vill varandra väl! Oftast är det missförstånd och brister i kommunikation som leder till konflikter. Väldigt ofta är det ett systemfel i organisationen som bäddar för konflikter. Jag tror att konflikter många gånger är av godo- de visar en kraft och vilja till förändring som man bör ta vara på även om processen kan vara smärtsam ibland.

Det gör ont när knoppar brister. Varför skulle annars våren tveka. . .
Karin Boye