Min meritförteckning

Utbildning

susann-cv

 • UL (Utvecklande Ledarskap) 2017
 • HUL (Handledarutbildning) 2017
 • Konkreta, visuella och gestaltande metoder i handledning 2015
  Löwenborg
 • Superhandledning 2014-2016
  Katrin Byréus
 • Certifiering Mebook 2014
  Skillnad AB
 • Certifiering Have a Nice Conflict 2014
  Personal Strength
 • Handledarutbildning steg 4 2014
  Försvarshögskolan
 • Den hela människan del 2 2014
  Bengt Jacobsson
 • Certifiering Teambook 2014
  Skillnad AB
 • Gymnasielärare Psykologi, Svenska 2012-14
  Linnéuniversitetet Växjö
 • GDQ certifiering 2012
  Sandahl& Partner
 • 16 Personlighetsfaktorer 2010
  Assessio Sverige
 • Styrelsearbete 2009
  Styrelseakademien 16h
 • Den hela människan 2008
  Bengt Jacobsson
 • Diplomerad coach 2008
  Horisont Kompetensutveckling
 • Konflikthanteringskurs 2007
  Thomas Jordan
 • THE (The Human Element) 2006
  Kommunikationsutveckling AB
 • NVC fördjupning 2006
  Liv Larsson
 • Non Violent Communication 2004
  Marshall Rosenberg
 • Beyond Conflict 2004
  Right Sinova
 • Fil.mag psykologi (svenska) 2003
  Kristianstad högskola
 • SDI fördjupningskurs 2002
  Handledarutbildning
 • FUGL, HUGL 1998 Handledarutbildning
 • Helhetsbaserat lärande 1v 1998 Försvarsmakten
 • Kaptenskurs Kustartilleriet 1997 9 månader Stockholm
 • Franska 10p 1996 BTH
 • KIL (Kvinna i ledarskap) 2v. 1995 Försvarsmakten
 • KREOL(Kreativa olikheter) 4v 1995 Utbildning i manligt,
 • kvinnligt Ledarskap. Regional projektledare inom Försvarsmakten.
 • Löjtnantskurs 1993 7 månader
 • Officershögskola 1988-90 Kursetta
 • Militärtjänstgöring KA2 1987-88
 • Samhällsvetenskaplig linje 1984-87 Bergaskolan Eslöv

Arbetslivserfarenhet

Sedan 2012 driver Susann Ledarskapsbolaget i Blekinge AB

Indigo Management AB, arbetat som organisationskonsult från 2001-2011, arbetade med Ledarutveckling, teamutveckling, coaching och organisationsutveckling.
Delägare mellan 2005-2011

Marinens Officershögskola, Karlskrona, arbetade under tiden 1997-2000 som lärare och kurschef för ca.50 kadetter med huvudområde ledarskap och markstrid.

KA2 Brigad Underhållskompaniet, Karlskrona, arbetade under tiden 1988-1997 som instruktör och plutonchef.

Har gjort 4 uppsatser/studier kring genusperspektiv med fokus på ledarskap och stress/stresshantering, pedagogik, ledarskap
Har genomfört ca.100 UGL kurser som handledare.

Referenser

 • Karlskrona kommun,
 • Akutmottagningen USIL
 • Kährs
 • Kalmar Kommun
 • Ericsson
 • Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring
 • Södra Cell Cell Mörrum
 • Samhall
 • Länsstyrelsen Kalmar Län
 • BRANDAB
 • Tholmarks, Spaljisten
 • The Absolut Company
 • Smurfit Kappa
 • Bong Ljungdahl
 • SISU
 • Oskarshamns kommun
 • CEOS
 • Friskis & Svettis
 • Svenska kyrkan

Referensuppdrag:

Följande arbeten är exempel på sådana uppdrag som Susann genomfört de senaste åren.

 • USIL, Akutmottagning, ledningsgruppsutveckling
 • Törnströmska Gymnasiet, ledningsgruppsutveckling
 • Karlskrona kommun – Ledarutvecklingsprogram för ca 250 chefer under 2004-2009, handledning av chefer under 2009-2011, Ledningsgruppsutveckling 2014
 • Kalmar kommun- Handledning av områdeschefer inom socialförvaltningen och ledningsgruppsutveckling, 2011- pågående
 • The Absolut Company- Ledarutveckling för 12 chefer 2013
 • Omställningsfonden – Coaching av ca 10 klienter 2014-2016
 • Friskis & Svettis – Ledar- och verksamhetsutveckling 2015-2016

Ledarskapsbolaget