Historia och organisation

susann-twoVår resa fram till nu…..
Årsskiftet 1995/96 grundades Evolator AB i Karlskrona av Bo Claesson, Peter Tillman och Jan Flink. Grundidén var att erbjuda en kombination av teknik- och organisationsutvecklingstjänster för att öka kundernas lönsamhet på en alltmer konkurrensutsatt marknad.

För att möta efterfrågan delades Evolator så småningom i två resultatenheter. Evolator Teknik som arbetade med utveckling av produkter och produktionssystem, och Evolator Management som arbetade med utveckling av organisationer, grupper och ledare.

I slutet av 2005 köpte fyra av medarbetarna på Evolator Management den sistnämnda delen, som numera bedrivs i ett fristående bolag. Den första november 2006 genomfördes namnbyte till Indigo Management.

2012 lade Indigo Management ner sin konsultverksamhet. Idag driver Susann Swahn vidare delar av verksamheten med den gamla loggan och ett nytt namn. . .Ledarskapsbolaget.