Temadagar

temadagar_300x199_scaled_croppFörutom ledarutvecklingsprogram erbjuder Ledarskapsbolaget ett urval av Temadagar. Vi genomför korta kurser eller seminariedagar med olika inriktning.

Under Temadagarna får deltagarna:

  • Erfarenhet och nätverk
  • Insikter och kunskaper
  • En kombination av teori, praktik och reflektion
  • Våra konsulter kan medverka som inspiratörer vid kick-offer, seminarier, arbetsmöten etc.

Skillnaden känns!