Effektiva möten

Sparar tid och energi för alla

effektivamöten_300x224_scaled_cropp

Hur många möten går du på under en vecka?  Hur många av dessa är du nöjd med?

Om du gör en snabb summering av hur många timmar du sitter i möten förstår du att det finns betydelse av effektivare möten.

En undersökning gjord i Dagens Industri visade att 63 procent tyckte att de möten de gick på kunde vara bättre. Med relativt små medel kan du själv skapa effektivare möten till nytta för verksamheten.

Innehåll, 1 dag

  • 10 verktyg för effektivare möten
  • Mötestempen
  • Fallgropar
  • Att tänka på vid:
    – Förberedelser
    – Genomförande
    – Efterarbete

”Som man bemöter andra blir man själv bemött”
Phaedrus