Etik

Vilka värderingar gäller på ditt jobb?

Etik blir allt viktigare i våra organisationer. Både till vardags och som en del av organisationens varumärke. Men vad är egentligen etik? Och hur arbetar vi med de frågorna?

etikUtbildningsdagen ger dig en grund för att lättare kunna hantera både vardagsfrågor och de svåra situationer du kan ställas inför som berör rätt/fel, moral och etik.

Innehåll, 1 dag

  • Begreppsförklaring, samt historisk överblick
  • Chefens normalansvar
  • Moralutveckling
  • Etiska dilemman
  • Vilken kultur/etik finns i din organisation?
  • Etiktest
  • Etisk medvetenhet – hur träna jag upp min förmåga?
  • Människosyn

”Etik är vetskapen om den mänskliga plikten.”
David Swing