Förhandlingsteknik

Så blir du en vinnare

förhandlingsteknik_226x148_scaled_cropp 2Kände du dig som en förlorare efter förra förhandlingen? Då är det dags att förhandla sig till en spännande utbildningsdag kring förhandling.

Syftet med dagen är att du ska bli säkrare i rollen som förhandlare. Du ska bättre kunna förstå och kunna använda olika retoriska grepp för att uppnå dina mål i en förhandlingssituation men också skapa goda relationer med din motpart, en vinna-vinna-relation.

Innehåll, 1 dag

  • Retorikens grunder
  • Tips/råd i förhandlingssituationer
  • Intressebaserat angreppssätt
  • Debatt-träning
  • Förhandlingsträning

Under dagen tränas deltagarna i diskussionsteknik genom att hantera ”fall” . Feedback ges efter varje scenario.

”Vår herre har skapat nötterna, men han har inte knäckt dem”
Goethe