Kommunikation

Se det med nya ögon

kommunikation_300x290_scaled_croppVår kommunikationsförmåga har gett mänskligheten sitt stora försprång. Genom att förbättra din kommunikation kan du också växa som människa.

Non Violent Communication” heter den metodik och det förhållningssätt som Marshall Rosenberg utvecklat. Den här utbildningen är baserad på den metodiken. Metoden skapar en ökad medvetenhet kring kommunikation och relationer samt gör dig effektivare, tydligare och ärligare i ditt sätt att kommunicera.

Innehåll

  • Vad är empatisk kommunikation?
  • Giraff/vargspråk
  • Skilja på observationer och tankar
  • Identifiera och uttrycka behov och känslor
  • Skilja på krav och önskan
  • Empati
  • Uppskattning

”Jag är en del av alla jag mött”
Lord Tennyson