Kvinnligt/Manligt

Ta tillvara på skillnaden

kvinnligtmanligtnyDiskussionen kring manligt och kvinnligt är aktuellare i dag än någonsin. Handlar det om biologi? Kultur? Fördomar? Eller någonting annat?

Under en heldag ägnar vi oss åt att diskutera skillnader och likheter, vi diskuterar attityder och framförallt försöker vi se möjligheter framöver! Vi ökar medvetenheten om den könskulturella skillnaden och ser hur vi kan ta tillvara på de eventuella olikheterna på ett bättre sätt.

Genomförs även som föreläsningar om 1 – 6 timmar.

Innehåll, 1 dag

  • Vad är kultur
  • Vad är manligt/kvinnligt?
  • Könsskillnader i hjärnan
  • Skillnader i språket
  • Förhållningssätt på jobbet
  • Stress
  • Beslutsfattning
  • Aktuell forskning inom området

”Mannen tiger när han lider, kvinnan lider när hon tiger”
Svenskt ordspråk