Metoder och modeller

Vi väljer metoder och modeller utifrån uppdragets art och i samråd med kunden. Här är några av våra favoriter som vi har stor tilltro till, och mycket god erfarenhet av.

9062Non violent communication
För att nå en människa och för att skapa en förändring måste varje individ först känna sig mött och sina behov tillgodosedda. Genom icke värderande kommunikation kan vi förändra världen.

Läs mer om NVC

Ledarskapsdiamanten
Viktiga ord för ett moget ledarskap och ett ledarskap i utveckling är ledarens förhållande till begreppen Mod – Etik – Vision – Realism.

KASAM
För att fungera i livet och i ett arbete behöver Kasam-begreppet, känsla av sammanhang vara uppfyllt. Det vill säga att det man gör känns meningsfullt, att situationen är hanterbar samt begriplig.

Polaritetskarta
Poler, det vill säga motsatser, är en förutsättning för varandras existens och fortlevnad mot utveckling.
Ofta uppstår konflikter i spänningsfältet mellan dem men det är också just i spänningsfältet som kreativiteten skapas.

Reflekterande team
En samtalsmodell som används för att få fram alla medverkandes tankar samtidigt som de tränar på att vila i att lyssna på andras tankar.

Dialog
En samtalsmodell där syftet är att vaska fram guldet, öppna sinnet och inte tänka rätt eller fel, se varandra som jämlikar inför varandra och våga lyssna.

Lösningsfokuserat förhållningssätt
Att först ställa frågan vad vill vi uppnå, istället för att fråga sig vilka hinder som finns. Bejakande undersökning. Används i verksamhetsutveckling eller annat förändringsarbete. Metoden fokuserar på det som fungerar. Energin kan med fördel hämtas ur tidigare upplevda succéberättelser så långt det går i skapandet av framtiden.

Evotemp
Snabb klimat mätning i gruppen eller organisationen som sedan ligger till grund för att skapa ett gemensamt förhållningssätt och fortsatt utveckling.

Coaching
Coaching är ett sätt att stödja utveckling med resultatfokus. Målet med coaching är att föra medarbetaren, arbetsgruppen och verksamheten framåt.

SDI (Strength Deployment Inventory) är ett instrument som bygger på Elias Porters teori om att förstå sin styrka i mellanmänskliga relationer. Det är en kartläggning som hjälper dig att fastställa vilka sidor du använder i relation till andra under två slags betingelser: när allt går bra i din relation till andra, och när du möter motstånd och det uppstår konflikter. SDI är alltså ett instrument för självkännedom som har använts över hela världen i över 30 år. SDI används idag i bla ledarutvecklingsprogram, coaching, ledningsgruppsutveckling, konflikthantering eller teambuilding. Syftet med utbildningen är att förstå olika människors drivkraft och styrkor och kunna använda dem för att bli effektivare som grupp.

16pf  är ett av världens mest använda personlighetstest. Testet används vid urval, kartläggning eller utveckling av individer och grupper. Inventoriet består av 16 bipolära skalor och mäter bla. dominans, social förmåga, känslomässig stabilitet, självständighet och  plikttrohet.

GDQ  Group Development Questionnaire är ett verktyg i form av en enkät som mäter gruppers utveckling enligt Susan Wheelans IMGD modell (Integrated Model of Group Development). Verktyget ger även vägledning kring vad gruppen behöver fokusera på för att arbeta mer effektivt och bli ett högpresterande team.

Samarbetsövningar är en metod som jag ofta använder mig av både i grupputvecklingssammanhang och i urval.

Gruppen får lösa ett problem eller en uppgift under tidspress. Det kan vara ett logiskt problem eller en kommunikationsövning. Väldigt ofta använder jag också värderingsövningar för att få igång diskussioner och  få medlemmarna i gruppen att lära känna varandra bättre. Efteråt görs en processgenomgång där vi tittar på vad som hände och hur det gick till. Vilka roller intogs i gruppen? Hur gick kommunikationen till? Vilka beteende var mer eller mindre framgångsrika? Gruppens möjlighet till reflektion och lärande ökar dramatiskt!

Feedback i form av Jag-budskap är en metod som jag alltid faller tillbaka till. Jag använder grunden från NVC (Non-Violent Communication) Marshall Rosenberg, där man beskriver beteende, känsla, behov och önskan för att bli tydligare i sin kommunikation. Denna modell är också väldigt konfliktförebyggande.

Fallbeskrivningar ”case”  är en metod jag gillar att jobba med då man kan forma dem så att de passar organisationen.

Etiska dilemman, konfliktsituationer eller bara kniviga problem där gruppen eller individen får beskriva hur de skulle agerat och även diskutera med varandra och därmed öka lärandet och beredskapen för att kunna agera när liknande situationer dyker upp i ”skarpt läge”. Ibland jobbar jag även med situationsträning där individen får inta en roll och träna kommunikation i skarpt läge med en observatör som kan ge feedback efteråt.