Samtal med svårare innehåll

Så får du dem att fungera ännu bättre

samtal med svårare innehåll_226x151_scaled_croppDet finns samtal som många av oss gärna undviker, men som är oundvikliga i längden. Med rätt samtalsteknik kan alla samtal bli lättare att hålla.

Lönesamtal. Utvecklingssamtal. Uppsägningar. Det är situationer som många av oss kan tycka vara besvärande. Genom att skapa sammanhang och öka din egen kunskap kring att fråga, lyssna och förstå ökar din förmåga att genomföra effektiva och tydliga samtal på ett sätt som gör att samtalen fungerar och känns bättre.

Innehåll:

  • Samtalsdomäner
  • Aktivt lyssnande
  • Frågeteknik
  • Förberedelser inför svåra samtal
  • Tips/råd kring utvecklingssamtal och lönesamtal
  • Skapa min egna mall för samtal
  • Under dagarna kommer vi att träna olika samtal i form av rollspel

”Leendet du sänder ut vänder åter till dig”
Indiskt ordspråk