Strenght Deployment
Inventory, SDI

Förstå din styrka i mellanmänskliga relationer

SDI_300x300_scaled_croppSDI är ett instrument för självkännedom som använts i hela världen i över 30 år. Med hjälp av SDI ser du hur du interagerar med andra i normalt läge och i konfliktsituationer.

Denna utbildning bygger på Elias Porters teori om att förstå sin styrka i mellanmänskliga relationer. SDI används i ledningsgruppsutveckling, teambuilding, eller för att få en redan befintlig arbetsgrupp att se varandra i ny dager.

Syftet med utbildningen är att förstå olika människors drivkraft och styrkor och kunna använda dem för att bli effektivare som grupp.

Längd: 1-3 dagar.

Det finns flera alternativ att ta del av detta instrument:

  • Enskilt med privat konsultation för ökad självinsikt (2 respektive 4 h)
  • Som enskild deltagare i en ”okänd grupp” (1 respektive 3 dagar)
  • Som grupputbildning i en redan befintlig arbetsgrupp (1 respektive 3 dagar)
  • Utbildningen är kvalitetssäkrad på så sätt att det krävs en certifierad handledare i fördjupad SDI.

”Jag är centrum i universum. Men det är du också”
Witold Gombrowicz