Stresshantering

Skapa bättre balans i livet

stresshantering_226x151_scaled_croppAtt kunna förhålla sig till och undvika negativ stress är en viktig framgångsfaktor idag. Denna utbildning ger dig en stabil grund för att hjälpa dig och andra att undvika stressfällorna.

Med kunskaper och nya verktyg kommer du att bättre kunna hantera tillfälliga eller långvariga situationer som stressar och på lång sikt minskar effektivitet och välbefinnande. Du lär dig att tidigt se varningssignaler, stressa mindre och leva mer.

Innehåll:

  • Begreppsförklaringar
  • Könsskillnader i stress
  • Är jag i riskzonen?
  • Självtest
  • Balans i livet?
  • Symptom: fysiska, beteendemässiga och mentala
  • Personlighet: tanke och beteendemönster som påverkar stressnivån
  • Handlingsplan
  • Stresshanteringstekniker, exempelvis avslappning, prövas
  • Tidsstudie genomförs som hjälp att prioritera sin tid

”De längsta resorna görs i vårt eget inre”
Isländskt ordspråk