Ledarskapsbolaget hjälper
företag och organisationer
att finna medarbetare

kompetens

 

Ledarskapsbolaget hjälper dig med hela eller delar av rekryteringsprocessen. Vi skräddarsyr varje rekrytering utifrån våra olika processer/modeller tillsammans med dig som kund. Våra kunder anlitar oss när de ska rekrytera och/eller göra bedömningar av chefer, specialister och nyckelpersoner. Att anställa en person är en investering och det är oerhört viktigt att det blir rätt; både för dig som arbetsgivare och för kandidaten som söker en tjänst i din organisation.

Uppdraget börjar med en verksamhetsgenomgång, där vi går igenom företagets kultur, utvecklingsplaner och övrigt som kan ha relevans för befattningen.

Resultatet sammanfattas i en roll- och kompetensanalys.
Därefter fastställer vi, i samråd med kunden, vilka metoder som ska användas i urvalsprocesen.

Urvalsprocessens syfte är att samla underlag till en fördjupad personlighetsbedömning.

En medveten och professionellrekrytering ger förutsättningar att lyckas och det ökar möjligheten att välja rätt medarbetare för specifika roller och team. Vi hjälper dig säkerställa att kandidatens kompetens, attittyd, inställing och beteende stämmer överens med tjänsten och företagets värderingar.

Vill du veta mer, kontakta susann@ledarskapsbolagetiblekinge.se

Skillnaden känns!