Assessment / Bedömning-
och utvecklingscenter

1140405_team

Ledarskapsbolaget utformar och levererar assessment som passar just ditt företag. Ett Assessment center är en bedömningsprocess som säkerställer att varje deltagare har samma möjligheter att visa sin förmåga genom en rad standardiserade situationer och speciellt framtagna övningar. Ett Assessment centers fördelar är att övningar kan genomföras där ett flertal bedömare, assessorer, kan iaktta ageranden hos olika kandidater. Den här typen av iscensatta händelser kan tillföra intressanta dimensioner som inte kan uppnås på andra sätt.

Tillgängliga metoder

 • Djupintervjuer
 • Personlighetsformulär/test
 • Fallbeskrivningar – för att mäta förmågan att hantera komplexitet, lösa problem och arbeta under stess
 • Simuleringsövningar – för att se hur kandidaten agerar i och förhåller sig till olika situationer. Övningen erbjuder möjligeht att observera personen ”in action”
 • Samarbetsövningar – för att se hur kandidaten förhåller sig och agerar i grupp.

Assessment centers används
bl a inom följande områden:

 • Ledarsförsörjning
 • Organisationsplanering
 • Kompetens- och karriärutveckling
 • Rekrytering och befordran
 1. Uppdragsanalys
  Möte med uppdragsgivare
  Kompetensanalys
  Val av metod
 2. Uppdraget
  Utformning av uppdraget kopplat till vald metod
  Metoder – av simuleringsövningar, samarbetsövningar, djup- och erfarenhetsintervju, personlighetsformulär/tester
 3. Kund/kandidat
  Genomförande
  Återkoppling

”Ett Assessmentcenter kan ses tredubbla träffsäkerheten av en bedömning kring en individs potential att lyckas i en viss yrkesroll i jämförelse med en ”typisk anställningsintervju”.

Schmidt & Hunter, 1998

Vill du veta mer? Ring Susann på: 0709-30 70 51