Rekrytering

Vi sköter hela eller delar av rekryteringsprocessen från roll- och kompetensanalys till rekrytering av kandidater, hantering av ansökningshandlingar, personbedömningar samt presentationen av slutkandidater.

Rekryteringsprocessen ser ut enligt följande:

 1. Uppdragsanalys
  Möte med uppdragsgivare
  Roll- och kompetensanalys
  Uppdragsprofil
  Avtal
  Tidplan
 2. Identifiera kandidater
  Annonsering – kund annonserar
  Kontakt med kandidater
  Selektering/urval
  Svarsbrev
 3. Intervjuer
  Telefonintervju
  Djup- och erfarenhetsintervju
 4. Kandidatpresentation 
  Presentation av kandidater
  Första intervju tillsammans med uppdragsgivare
 5.  Val av slutkandidat
  Referenstagning
  Andra intervju hos kund 
  Personlighetsformulär/tester
 6. Avslut/Uppföljning Anställning
  Svar till sökanden
  Kvalitetsuppföljning med uppdragsgivare och kandidat efter tre mån.

Vill du veta mer? Ring Susann på: 0709-30 70 51