Second opinion /
Personbedömning

1028209_man_thinking

Ledarskapsbolaget erbjuder stöttning vid personbedömning av externa och /eller interna kandidater. Second opinion utgör ett beslutsunderlag med syfte att minska risken för felrekryteringar. När vi påbörjar ett uppdrag har vi inga ”glasögon” på oss. Med detta menar vi att vi inte har någon bakgrundsdata om kandidaten och kan vara fria och opåverkade i vår tanke.

Genom strukturerade metoder och verktyg kompletterar vi våra kunders interna bedömningsparametrar. Vi hjälper vår uppdragsgivare att säkerställa personliga egenskaper hos kandidaten, både vid nyrekryteringar och befordringar. Råd ges för hur personen i fråga bör coachas för att prestera optimalt och vad som kan förväntas av denne. Feedback ges även till kandidaten gällande styrkor och svagheter som kan vara av vikt i den nya rollen.

Vi fokuserer på en eller fler slutkandidaters
grundförutsättningar rörande:

 • Personlighetsdrag och drivkrafter
 • Arbets- och beslutsstrategier
 • Lärdomar och reflektioner kopplat till kandidatens erfarenhet
 • Emotioner – hur agerar kandidaten i belastade lägen av oro och anspänning
 1. Uppdragsanalys 
  Möte med uppdragsgivare
  Roll- och kompetensanalys
  Tidplan
  Avtal
 2. Kandidat
  Djupintervju
  Personlighetsformulär/
  tester 
 3. Kund
  Återkoppling

Vill du veta mer? Ring Susann på: 0709-30 70 51