Ledarskapsbolaget

susann-startUtvecklingen av organisationer, grupper och ledare är utveckling av människor. Den utvecklingen pågår ständigt och ibland är den intensivare än annars. Många kan vittna om betydelsen av extern hjälp i perioder av förändring och utveckling. Några exempel på inriktningar som våra insatser kan ha:

Ledningsgruppsutveckling – Vi leder ledningsgruppens arbete med att identifiera uppgift och förhållningssätt, öka vi –känslan med hjälp av ökad kunskap om varandra och förtydliga roller och förväntningar.

Team/arbetslagsutveckling – Hur får vi ökad vi-känsla? Vilka personliga visioner har vi? Roller och förväntningar? Hur ser vårt medarbetarskap ut, vårt ansvar och vår delaktighet? Hur hanterar vi kommunikation och information?.

Individuell lösningsfokuserad coaching – Ibland kan det behövas en professionell samtalspartner. En coach från oss hjälper dig att reflektera, vidga perspektiven och skapa kraft. Ett individuellt, lösningsfokuserat träningsprogram skapas för dig.

Skillnaden känns!

Ledarskapsbolaget