Grupputveckling

Hur skapar man effektiva team?

Ledarskapsbolaget erbjuder teamutveckling och ledningsgruppsutveckling.

Vi skräddarsyr upplägget gemensamt med kunden, men bygger vårt upplägg på Susan Wheelans gruppdynamiska modell IMGD (Intergrated Model of Group Development).

Att utveckla grupper handlar om att lära känna varandra, tydliggöra mål, roller och förväntningar samt skapa gemensamma spelregler i gruppen.

De verktyg som används i båda är:

SDI, GDQ och olika typer av samarbetsövningar och feedback.

“Den som inte är god mot sig själv kan inte vara god mot andra.”