Om mig, Susann Swahn

 • Jag har en bakgrund som yrkesofficer i 12 år där mitt intresse för ledarskap och gruppdynamik väcktes.
 • Handledare i UGL sedan 1988 (mer än 100 kurser) och UL sedan 2017.
 • Utbildad konfliktvägledare (genomför både kartläggningar, medlingar och andra interventioner.
 • Mer än 20 års erfarenhet av handledning, grupputveckling och coaching inom både privat och offentlig sektor.

Mina kärnvärden

 • Jag tar hänsyn till varje kunds unika behov, förutsättningar och sammanhang.
 • Jag skapar tillsammans med kunden.
 • Jag arbetar med kreativa metoder, verktyg och pedagogik som skapar lust och bidrar till djupare inlärning
 • Jag har hög integritet, är modig och lever som jag lär.
 • Jag är lösningsfokuserad och arbetar med lärande, resultat och långsiktighet.

Värderingar kring ledarskap

 • Jag tror på människans egen kraft och vilja!
 • Min filosofi är att vi växer genom ökad trygghet – inte tvång och rädsla!
 • Jag tror på det autentiska ledarskapet där jag kan vara mig själv och lita på min inre kompass!
 • Däremot är det enligt min tanke möjligt att träna upp mina förmågor att leda andra- men grunden ligger i att ha en god självinsikt.
 • Man kan inte leda människor man inte tycker om! Jag som ledare måste vara nyfiken och hitta styrkor hos alla medarbetare.
 • Min livserfarenhet har ibland gjort mig besviken kring hur människor agerar- men jag hävdar fortfarande att människor i grunden vill varandra väl! Oftast är det missförstånd och brister i kommunikation som leder till konflikter. Väldigt ofta är det ett systemfel i organisationen som bäddar för konflikter.
 • Jag tror att konflikter många gånger är av godo- de visar en kraft och vilja till förändring som man bör ta vara på även om processen kan vara smärtsam ibland.

Metoder och modeller

Vi väljer metoder och modeller utifrån uppdragets art och i samråd med kunden. Här är några av våra favoriter som vi har stor tilltro till, och mycket god erfarenhet av.

SDI (Strength Deployment Inventory) är ett instrument som bygger på Elias Porters teori om att förstå sin styrka i mellanmänskliga relationer. Det är en kartläggning som hjälper dig att fastställa vilka sidor du använder i relation till andra under två slags betingelser: när allt går bra i din relation till andra, och när du möter motstånd och det uppstår konflikter. SDI används idag i bla ledarutvecklingsprogram, coaching, ledningsgruppsutveckling, konflikthantering eller teambuilding. Syftet med kartläggningen är att förstå olika människors drivkraft och styrkor och kunna använda dem för att bli effektivare som grupp.

GDQ Group Development Questionnaire är ett verktyg i form av en enkät som mäter gruppers utveckling enligt Susan Wheelans IMGD modell (Integrated Model of Group Development). Verktyget ger även vägledning kring vad gruppen behöver fokusera på för att arbeta mer effektivt och bli ett högpresterande team.

Genos EI är ett globalt använt analysverktyg som bygger på gedigen forskning. Kartläggningen mäter 6 olika kompetenser inom emotionell intelligens. Analyserna är unika då de visar hur människor upplevs av sin omgivning (arbetsplatsen) samt ger specifika tips och råd hur man kan utveckla sin emotionella intelligens.

Reflekterande team
En samtalsmodell som används för att få fram alla medverkandes tankar samt tränar på att lyssna och ställa utvecklande frågor.

Lösningsfokuserat förhållningssätt
Att först ställa frågan vad vill vi uppnå, istället för att fråga sig vilka hinder som finns. Bejakande undersökning. Används i verksamhetsutveckling eller annat förändringsarbete.

“Bättre lyss till en sträng som brast än att aldrig spänna en båge”

UGL – Utveckling Grupp Ledare

I am promo text. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

UL – Utvecklande Ledarskap

I am promo text. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.