Handledning

Handledning för chefer
Utveckla din ledar-/chefsroll med stöd av handledning
– Vi jobbar med din vardag!

Syftet med grupphandledningen är att:

  • Stärka ledarens förmåga att leda sig själv, andra och verksamheten
  • Få tillgång till verktyg för att underlätta dilemman i ledarskapet
  • Få erfarenhet tips och idéer av andra chefer
  • Få möjlighet till avlastning och stöd

Metod: Lösningsfokuserat (vi arbetar med aktiva handlingar för att lösa situationer) Vi lär av varandra inom gruppen och sekretess råder för att stärka förtroligheten.

Gruppstorlek

Handledningen pågår under minst 6 månader med ca 1möte /månad. 2 h/tillfälle. Max 8 personer/grupp.

Ledarskapsbolaget har mer än 15 års erfarenhet av handledning på både medarbetar och chefsnivå. Mest verksam inom Äldreförvaltning, Funktionsstöd, Socialförvaltning, Psykiatri, Rektorer.

“De sanningar som vi inte vill höra är nyttigast för oss att lyssna till.”
Kinesiskt ordspråk