Ledarskapsbolaget Blekinge

Utvecklingen av organisationer, grupper och ledare är utveckling av människor. Den utvecklingen pågår ständigt och ibland är den intensivare än annars. Många kan vittna om betydelsen av extern hjälp i perioder av förändring och utveckling. Några exempel på inriktningar som våra insatser kan ha:

Ledningsgruppsutveckling – Vi leder ledningsgruppens arbete med att identifiera uppgift och förhållningssätt, öka vi –känslan med hjälp av ökad kunskap om varandra och förtydliga roller och förväntningar.

Team/arbetslagsutveckling – Hur får vi ökad vi-känsla? Vilka personliga visioner har vi? Roller och förväntningar? Hur ser vårt medarbetarskap ut, vårt ansvar och vår delaktighet? Hur hanterar vi kommunikation och information?

Individuell lösningsfokuserad coaching – Ibland kan det behövas en professionell samtalspartner. En coach från oss hjälper dig att reflektera, vidga perspektiven och skapa kraft. Ett individuellt, lösningsfokuserat träningsprogram skapas för dig.

Skillnaden känns!

UGL 2024

V 16 Bykrogen Kristianstad
V 26 Kivik Blåsingsborg
V 38 Bykrogen Kristianstad
V 48 Åhus Gästis

Fler veckor kan erbjudas i samarbete med Procus. Kontakta oss för mer information. Läs mer om UGL här.

UGL – Utveckling Grupp Ledare

UL – Utvecklande Ledarskap