Konflikthantering

Visste du att:

  • 1/10 chefer lägger 6h/vecka på att hantera konflikter.
  • 80% av de som slutar sin anställning gör det på grund av relationen till sin chef.

Med andra ord….konflikter kostar oss oerhört mycket – både ekonomiskt och personligt!

Saknar du som ledare bra verktyg för konflikthantering? Känner du dig osäker på hur du ska agera med ”besvärliga medarbetare”?

Ledarskapsbolaget erbjuder stöd vid konflikthantering på både individ och gruppnivå.

Vi genomför medlingar och kartläggningar på arbetsplatser.

Ledarskapsbolaget har mer än 20 års erfarenhet av konflikthantering på arbetsplatser. Vi är utbildade konflikvägledare enligt Tomas Jordan.

“Det är inte nog att vilja, man måste även handla.”
Johann Wolfgang von Goethe