Coaching

För dig som vill utvecklas som ledare!

Genom Coaching får chefer och ledare möjlighet att hantera nya frågeställningar, genomföra förändringar och arbeta med styrkor och överdrivna styrkor. Med utgångspunkt från egna upplevelser och enskilda behov av vad du behöver för att växa i din roll hjälper vi dig att hitta nya vägar för att skapa framgång för dig och din organisation. Vi fokuserar på lösningar och ger stöd i svåra situationer. Coaching passar utmärkt som uppföljning på både UGL och UL.

”En person som vill lära sig cykla kan vända sig till en terapeut, konsult, mentor, eller coach.

Terapeuten uppmuntrar personen att tala om sin rädsla för att lära sig cykla.
Konsulten förklarar hur man gör när man cyklar.

Mentorn å sin sida hoppar upp på cykeln och visar hur man gör när man cyklar.

Coachen uppmuntrar personen att själv hoppa upp på cykeln och springer sedan bredvid tills personen har lärt sig att cykla själv.”

(Ur boken ”Coaching” av Morten Emil Berg)

Ledarskapsbolaget arbetar enlig ICF etiska riktlinjer och har mer än 15 års erfarenhet av individuell coaching.

Mebook som verktyg

Mebook är ett digitalt stöd för den individuella coachingen/ledarutvecklingen som också ger möjlighet till skräddarsydda 360-gradersmätningar kring ledarbeteenden.

Läs mer om Mebook.

“Lyckan ligger inte i gods och guld. Lyckans källsprång ligger i människans inre.”