Hur skapar man effektiva team?

effektivateam1_535x147_scaled_cropp

Ledarskapsbolaget erbjuder teamutveckling och ledningsgruppsutveckling för grupper upp till 12 personer.

Vi skräddasyr upplägget gemensamt med kunden, men bygger vår upplägg på Susan Wheelans gruppdynamiska modell IMGD (Intergrated Model of Group Development).

Att utveckla grupper handlar om att lära känna varandra, tydliggöra mål, roller och förväntningar samt skapa gemensamma spelregler i gruppen.

De verktyg som används är:

SDI, GDQ och olika typer av samarbetsövningar och feedback.