Handledning

Handledning för chefer

Utveckla din ledar/chefsroll med stöd av handledning
– Vi jobbar med din vardag!

14577061_s_300x199_scaled_cropp

Syftet med grupphandledningen är att:

  • stärka ledarens förmåga att leda sig själv, andra och verksamheten
  • få tillgång till verktyg för att underlätta dilemman i ledarskapet
  • få erfarenhet tips och idéer av andra chefer
  • få möjlighet till avlastande samtal

Metod: Lösningsfokuserat (vi arbetar med aktiva handlingar för att lösa situationer) Vi lär av varandra inom gruppen och sekretess råder för att stärka förtroligheten.

Gruppstorlek

Handledningen pågår under 1 år med 10 träffar (1/månad) 2 h/tillfälle. 5-7 personer/grupp.

De sanningar som vi inte vill höra är nyttigast för oss att lyssna till
Kinesiskt ordspråk